Logo van de organisatie

Contact

Steven Van de Broek
FINN Public Relations
T: 0474 48 37 27
M: steven.vandebroek@finn.be

 

Alexis De Groote
Business Unit Manager Matexi Oost-Vlaanderen
T : 09 280 20 20
E: alexis.degroote@matexi.be

Photos

Archeologische resten van 3000 jaar oud in Sint-Amandsberg (Gent)

Sint-Amandsberg - 27/01/2015

27 januari 2015, Sint-Amandsberg – Op de site van Matexi en zijn partners in Sint-Amandsberg in Gent werden archeologisch interessante vondsten aangetroffen van 3000 jaar oud. Volgens eerste vaststellingen zou het gaan om minimaal vijf structuren uit de Metaaltijden en een Romeins graf. Tijdens een begeleide rondleiding op 21 januari kan het grote publiek de vondsten ontdekken. Na afronding van het onderzoek gaan de werken van start voor de nieuwe buurt van 38 woningen.

In het najaar van 2014 werd op de site van projectontwikkelaar Matexi en zijn partners een vooronderzoek uitgevoerd in het projectgebied van 2,5 hectare. Daaruit bleek dat een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk was in een zone van 4.900 m². Monument Vandekerckhove werd door de projectontwikkelaars aangesteld om het onderzoek uit te voeren in samenwerking met Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Tijdens het vervolgonderzoek werden verschillende archeologisch interessante vondsten aangetroffen. 

Structuren uit de Metaaltijden 
De archeologische sporen, voornamelijk van menselijke origine, werden goed bewaard door de intactheid van de bodemopbouw. Het gaat onder meer om greppels, paalkuilen (al dan niet als onderdeel van een structuur) en kuilen. Er werden minimaal vijf structuren vastgesteld die tussen de twee- en drieduizend jaar oud zouden zijn. Volgens eerste vaststellingen gaat het om twee huisplattegronden uit de Bronstijd en een huis en twee vierpalige spiekers uit de Metaaltijden. 

Romeins graf
“Wij hebben ook sporen gevonden uit de Romeinse tijd. We konden al een graf en aardewerk uit die periode identificeren,” zegt Bert Acke, afdelingsverantwoordelijke Archeologie van Monument Vandekerckhove. “Het is opvallend dat er op zo een klein oppervlakte zowel sporen uit de Metaaltijden als uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Kennelijk is het doorheen de geschiedenis een erg aantrekkelijke plek geweest om te wonen,” besluit hij. “Het is niet de eerste keer dat we als buurtontwikkelaar met een archeologische vondst geconfronteerd worden,” gaat Alexis De Groote, Business Unit Manager Matexi Oost-Vlaanderen, verder. “We doen dan steeds het nodige om de archeologen hun werk te laten doen en denken samen met hen na over de wijze waarop geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de verborgen schatten in hun buurt.”

Publieksmoment
Woensdagmiddag 28 januari om 14h00 krijgt het publiek de kans om de aangetroffen vondsten van naderbij te bekijken tijdens een rondleiding op de site. Tijdens die rondleiding geven de archeologen van Monument Vandekerckhove meer uitleg over de gevonden resten en de belangrijkheid ervan.

In het voorjaar van dit jaar wordt het archeologisch onderzoek afgerond en starten de ontwikkelaars met de riolerings- en wegeniswerken op de site. Deze eerste fase van de werken vergt een investering van om en bij één miljoen euro en moet tegen oktober 2015 klaar zijn. Daarna kan de volgende stap genomen worden in de bouw van de 38 woningen die in de buurt gerealiseerd worden.

Over Matexi

Matexi maakt deel uit van de Matexi Group, een private familiale holding die al bijna 70 jaar actief is in vastgoedontwikkeling met de onderneming Matexi, in duurzame en energiezuinige woningbouw met de onderneming Sibomat en als lange termijn, betrokken aandeelhouder, in andere ondernemingen.

Sinds zijn oprichting in 1945 heeft Matexi zich erop toegelegd om vastgoedprojecten te realiseren die aan iedereen de kans geven om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning aan te schaffen. Onder het motto ‘Welkom in de buurt’ wil Matexi van iedere thuis een betere plaats om te wonen maken. Daarom creëert het buurten die inspireren om samen meer van het leven te maken.

Matexi heeft kantoren in elke Belgische provincie, in het Groothertogdom Luxemburg en in Polen, en is actief in zo’n 150 Belgische gemeenten. Met ruim 300 medewerkers realiseerde Matexi in 2013 een omzet van 255 miljoen euro. De projectontwikkelings- en woningbouwbedrijven van Matexi leverden in 2013 samen 824 woningen en appartementen op.